تعداد محققان به تفکیک نوع اشتغال طی سال‌های۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعداد محققان به تفکیک نوع اشتغال طی سال‌های۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1375
تاریخ پایان (ایرانی) 1389
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.