وضعیت برق روستایی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل وضعیت برق روستایی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۴-۳، صفحه ۱۹، گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ صنعت آب و برق است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.