سهم بخش حمل و نقل در انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل سهم بخش حمل و نقل در انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سهم بخش حمل و نقل در انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل سهم بخش حمل و نقل در انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1379
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.