Data Dictionary

Column Type Label شرح
سال numeric
Nox - درصد numeric
SO2 – درصد numeric
CO2 – درصد numeric
SO3 – درصد numeric
CO – درصد numeric
CH4 – درصد numeric
SPM – درصد numeric
N2O – درصد text

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

مأخذ - ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی سال‌هایی كه دارای عدد نمی‌باشند به این معنی است كه برای آن‌ها اطلاعاتی موجود نمی‌باشد

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
منبع

https://www.amar.org.ir/پایگاه-ها-و-سامانه-ها/سریهای-زمانی/agentType/ViewType/PropertyTypeID/1601

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده