آمار ازدواج و طلاق ثبت شده به تفكیک استان در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل آمار ازدواج و طلاق ثبت شده به تفكیک استان در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۱۲ در صفحه ۳۱۴،‌ سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.