آمار تعداد سدهای کشور به تفکیک استان در مراحل مختلف در ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل آمار تعداد سدهای کشور به تفکیک استان در مراحل مختلف در ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر شرکت مدیریت منابع آب ایران
سایت ناشر http://www.wrm.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.