دانش آموزان و امکانات آموزشی دوره پیش‌دبستانی کل کشور از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل دانش آموزان و امکانات آموزشی دوره پیش‌دبستانی کل کشور از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از صفحه ۶۵۶ جدول ۹-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1375
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.