دانش‌آموزان،‌ کارکنان و امکانات آموزشی دوره آموزش استثنایی وزارت آموزش و پرورش بر حسب استان در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

این داده برگرفته از جدول ۸-۱۷ صفحه ۶۳۸ از سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۶ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل دانش‌آموزان،‌ کارکنان و امکانات آموزشی دوره آموزش استثنایی وزارت آموزش و پرورش بر حسب استان در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۸-۱۷ صفحه ۶۳۸ از سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۶ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.