تصادفات برون شهری وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت به تفکیک استان در سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تصادفات برون شهری وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت به تفکیک استان در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی
  • ملی
  • استان
  • شهرستان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.