جدول شماره ۷ - بودجه دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰

این مجموعه داده از گزارش لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل جدول شماره ۷ - بودجه دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰
توضیح

این مجموعه داده از گزارش لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1903
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=d917dac8-dfa9-464c-bece-ba998ad89a8b
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.