کیفیت هوای تهران بر اساس شاخص AQI طی ماه‌های مختلف در طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

این داده از جدول ۳-۴ در صفحه ۷۱، گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل کیفیت هوای تهران بر اساس شاخص AQI طی ماه‌های مختلف در طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۳-۴ در صفحه ۷۱، گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.