ده قلم عمده وارداتی در سال ۱۳۹۱

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل ده قلم عمده وارداتی در سال ۱۳۹۱
توضیح

این داده از صفحه ۲۶، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۹۱، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.