گنجاندن

در حال حاضر امکان نمایش این منبع وجود ندارد. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

دانلود منبع

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی مارس 26, 2018
ایجاد شده مارس 26, 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

نرخ سود تسهیلات - نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌‌ای (غیر مشاركتی) صادرات - براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹، نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی نسبت به سایر تسهیلات ریالی اعطایی ۲ درصد كاهش یافت و مبنای تشخیص نظام بانكی كشور برای اعطای تسهیلات به بخش صادرات، دارا بودن پوشش ضمانتنامه‌ای صندوق ضمانت صادرات تعیین گردید. مصوبه مذكور طی بخشنامه شماره ۹۱/۲۹۴۷۱۱ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۴ به بانک‌های دولتی، غیر دولتی (به استثنای بانک‌های قرضالحسنه) و موسسات اعتباری ابلاغ گردید. پایان سال ۱۳۹۲ - براساس مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانكی مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۹۰، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشاركتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات مسكن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعیین گردید. همچنین، نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسكن معادل ۱۳ درصد تعیین شد. همچنین، براساس ماده ۲ این مجموعه سیاست‌ها، تعیین نرخ سود علیالحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانكی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص طی دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها قرار گرفت. پایان سال ۱۳۹۲ - گواهی سپرده مدتدار ویژه یك‌ساله بانک سپه ۲۰ درصد و گواهی سپرده مدت‌دار ویژه دوساله بانک كارآفرین ۲۰ درصد تعیین شد. پایان سال ۱۳۹۳ - براساس ماده ۱ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانكی كشور در سال ۱۳۹۳، شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانک مركزی در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۸ در مورد نرخ سود علیالحساب سپرده‌های بانكی، با اعمال نرخ‌های مورد تفاهم )حداكثر ۲۲ درصد برای سپرده‌های یك‌ساله (سود علیالحساب موافقت نمود. براساس ماده ۲ این مجموعه سیاست‌ها نیز حداكثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشاركتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۲ درصد تعیین شد. همچنین، براساس تبصره ۱ ماده ۲ مجموعه سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانكی كشور در سال ۱۳۹۳، نرخ سود تسهیلات خرید مسكن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسكن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶ درصد و نرخ سود تسهیلات خرید مسكن از محل صندوق پس‌ا‌‌نداز مسكن بانک مسكن معادل ۱۴ درصد تعیین گردید. براساس تبصره ۲ همین ماده، نرخ سود تسهیلات مسكن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعیین شد. پایان سال ۱۳۹۴ - براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۸، حداكثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشاركتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱ درصد، سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴ درصد و نرخ سود علیالحساب سپرده‌های بانكی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری(با حداكثر سررسید یک سال) معادل ۲۰ درصد تعیین گردید. لیكن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷، حداكثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشاركتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد، سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتی هنگام عقد قرارداد بین بانك‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲ درصد و نرخ سود سپرده‌ها حداكثر ۱۸ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله و حداكثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های كوتاه‌مدت كمتر از سه ماه تعیین گردید. پایان شهریور ۱۳۹۵ - براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۸، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشاركتی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتی قابل درج در قرارداد میان بانك‌ها یا موسسات اعتباری و مشتری، حداكثر معادل ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات بانک كشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد و نرخ سود علیالحساب سپرده‌های بانكی حداكثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یكساله تعیین گردید.

ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
منبع

http://cbi.ir/page/15676.aspx

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده