جدول زمان اختصاص یافته به فعالیت استفاده از رسانه‌های جمعی در فعالیت‌های گذران وقت ایرانیان بر حسب ساعت و دقیقه - فصلی در سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۷ و ۱۳۹۴-۱۳۹۳

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل جدول زمان اختصاص یافته به فعالیت استفاده از رسانه‌های جمعی در فعالیت‌های گذران وقت ایرانیان بر حسب ساعت و دقیقه - فصلی در سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۷ و ۱۳۹۴-۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.