تعداد ازدواج‌های بازبینی شده در استان آذربايجان‌ غربی برحسب سن مرد در زمان ازدواج در سال ۱۳۹۷

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد ازدواج‌های بازبینی شده در استان آذربايجان‌ غربی برحسب سن مرد در زمان ازدواج در سال ۱۳۹۷
توضیح

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان سنجش آموزش کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Dataset extracted from and Excel file