انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده بر حسب استان در سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شده بر حسب استان در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.