نرخ بیکاری از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نرخ بیکاری از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۹۲، شاخص‌های بازار کار در ایران (۱۳۸۴-۱۳۹۱) استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.