نرخ بیكاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب مناطق شهری و روستایی طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نرخ بیكاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب مناطق شهری و روستایی طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده، نسخه‌ی تمیز شده‌ی فایل منتشر شده‌ی مرکز آمار ایران است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1376
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.