نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک جنس و استان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

این داده از جدول ۴۷ در صفحه ۳۸۰، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک جنس و استان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۴۷ در صفحه ۳۸۰، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.