گنجاندن

در حال حاضر امکان نمایش این منبع وجود ندارد. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

دانلود منبع

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی مارس 26, 2018
ایجاد شده مارس 26, 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

۱. شامل قتل عمد و غیر عمد، مرگ‌های اتفاقی، ضرب و جرح و صدمه، تهدید، اجبار و اكراه، تظاهر به چاقو كشی و مسموم كردن عمدی است. ۲. علت اختلاف سرجمع با اجزا، مربوط به تعداد افرادی است كه گروه سنی آنان مشخص نبوده و آمار مربوط به این افراد فقط در جمع منظور شده است. ۳. علت اختلاف سرجمع با اجزا در سال‌های ١٣٨۵ ،١٣٩١،١٣٩٠ و ١٣٩٣ به ترتیب مربوط به تعداد ١٤، ١٠٠، ١٣٣و ٦٢٠٤ نفر است كه به تفكیک مرد و زن در دسترس نبوده و در جمع منظور شده است. ۴. مأخذ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره‌ آمار. ۵. این مجموعه داده برای سال‌های ۱۳۷۵و ۱۳۸۰و ۱۳۸۵و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
منبع

http://bit.ly/2onc40o

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده