Data Dictionary

Column Type Label شرح
نام استان text
نظارت تصویری – تعداد numeric
نظارت تصویری – سهم numeric
کنترل سرعت – تعداد numeric
کنترل سرعت – سهم numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

ماخذ - دفتر آمار و ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای ارقام این ستون‌ها از منابع رسمی ایران گرفته شده است و بدون تغییر در این جدول آمده‌اند. لازم به ذکر است که در بعضی موارد جمع کل ۱۰۰٪ نیست و به اندازه چندین صدم درصد خطا دارد.

ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.mrud.ir/
منبع

http://www.rmto.ir/Pages/SalnameAmari.aspx?RootFolder=%2FSalnameAmari%2Fسالنامه%20آماری%20%2D%20سال%201394&FolderCTID=0x012000FF1BA3D9B5EBFB4EB230D974D1674C47&View={92B8D111-2582-4324-B522-B8B4BA815A63}

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده