وزن مرغ زنده پرورش يافته در مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی كل كشور از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل وزن مرغ زنده پرورش يافته در مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی كل كشور از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1369
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Dataset extracted from and Excel file