حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۰

این داده برگرفته از جدول خلاصه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۰ از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۰
توضیح

این داده برگرفته از جدول خلاصه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۰ از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.