تعداد شاغلان معادن در حال بهره‌برداری کل کشور از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۳

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد شاغلان معادن در حال بهره‌برداری کل کشور گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد شاغلان معادن در حال بهره‌برداری کل کشور از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد شاغلان معادن در حال بهره‌برداری کل کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1365
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.