مصرف نفت خام جهان طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۱۴ و ۳۱۵، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مصرف نفت خام جهان طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۳۱۴ و ۳۱۵، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
سایت ناشر https://www.niopdc.ir/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.