دوره آموزشی:‌ آشنایی کاربردی با روزنامه‌نگاری داده‌محور (دیتاژورنالیسم)

دوره آموزشی:‌ آشنایی کاربردی با روزنامه‌نگاری داده‌محور (دیتاژورنالیسم)

چکیده:
در این دوره با مبانی کاربردی روزنامه‌نگاری داده‌محور (data journalism) آشنا می‌شویم. درباره اشکال متعارف روزنامه‌نگاری صحبت می‌کنیم. با منابع و مراجع معتبر داده آشنا می‌شویم و راه‌های پیدا کردن داده‌ها را مرور می‌کنیم و تکنیک‌ها و روش‌های ساده کار کردن با داده‌ها را می‌آموزیم.
درباره این دوره:
تفاوت این دوره با دوره‌های مشابه، غلبه نگاه تجربی و کاربردی به روزنامه‌نگاری داده‌محور است. دنیای این شیوه از روزنامه‌نگاری دنیای بسیار بزرگ و جذابی است، یک راه کشف، با بهتر بگویم آشنایی با این دنیای بزرگ و دوست‌داشتی، بازخوانی تجربی و بررسی نمونه‌ها و مصادیقی است که دریچه‌های تازه‌ای به کار روزمره روزنامه‌نگاری ما باز می‌کند.
چه می‌آموزم:
در بخش اول، مقدمه‌ای کوتاه درباره روزنامه‌نگاری داده‌محور خواهیم گفت و درباره خروجی و اشکال متعارف آن حرف می‌زنیم. در بخش دوم، درباره پیدا کردن داده‌ها حرف می‌زنیم و فهرست متنوعی از منابع معتبر داخلی و خارجی را مرور می‌کنیم. در این بخش درباره تکنیک‌های جست‌وجو و راه‌های پیدا کردن داده از منابع فرعی و جمع‌آوری اطلاعات پراکنده حرف می‌زنیم. در بخش سوم، مختصری درباره باز کردن و تجزیه و تحلیل داده‌ها و تولید محتوای داده‌محور حرف می‌زنیم.
چه باید بدانم:
پیش‌نیاز این دوره آشنایی با مبانی روزنامه‌نگاری و داشتن مهارت پایه برای کار کردن با اکسل و گوگل‌شیت است.

مراجعه به وب‌سایت