حراج شهرها برای گذران روز

حراج شهرها برای گذران روز

ساختار بودجه‌ شهرداری‌ها نیز مانند هر بودجه دیگری به دو قسمت منابع و مصارف تقسیم می‌شود. در مورد موضوعاتی که ذیل مصارف بودجه‌های شهری می‌گنجد فارغ از کم و کیف و شفافیت آنها توافقی نسبی وجود دارد. ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری سازه‌های شهری، نگهداری و گسترش خیابان‌ها و معابر حمل‌ونقل عمومی و خصوصی، رسیدگی به بهداشت و سلامت عمومی شهر، و مواردی از این دست از جمله آنها هستند.

Launch website