سینا شهری، شهروند بهائی، برای اجرای حکم زندان به دادسرای تبریز احضار شد

سینا شهری، شهروند بهائی، برای اجرای حکم زندان به دادسرای تبریز احضار شد

بر اساس گزارش پایگاه داده‌های باز ایران، از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تاکنون «دست‌کم ۲۲۵ بهائی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.»

Launch website