توزیع سنی مرد و زن در زمان ازدواج در سال ۱۳۹۵

این داده برگرفته از جدول ۱۶ صفحه ۲۳۲ از سالنامه‌ آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل توزیع سنی مرد و زن در زمان ازدواج در سال ۱۳۹۵
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱۶ صفحه ۲۳۲ از سالنامه‌ آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.