Data Dictionary

Column Type Label شرح
گروه های هزینه text
آذربايجان شرقی - هزینه به ریال numeric
آذربايجان شرقی - درصد توزیع numeric
آذربايجان غربی - هزینه به ریال numeric
آذربايجان غربی - درصد توزیع numeric
اردبیل - هزینه به ریال numeric
اردبیل - درصد توزیع numeric
اصفهان - هزینه به ریال numeric
اصفهان - درصد توزیع numeric
البرز - هزینه به ریال numeric
البرز - درصد توزیع numeric
ایلام - هزینه به ریال numeric
ایلام - درصد توزیع numeric
بوشهر - هزینه به ریال numeric
بوشهر - درصد توزیع numeric
تهران - هزینه به ریال numeric
تهران - درصد توزیع numeric
چهارمحال و بختیاری - هزینه به ریال numeric
چهارمحال و بختیاری - درصد توزیع numeric
خراسان جنوبي - هزینه به ریال numeric
خراسان جنوبي - درصد توزیع numeric
خراسان رضوي - هزینه به ریال numeric
خراسان رضوي - درصد توزیع numeric
خراسان شمالي - هزینه به ریال numeric
خراسان شمالي - درصد توزیع numeric
خوزستان - هزینه به ریال numeric
خوزستان - درصد توزیع numeric
زنجان - هزینه به ریال numeric
زنجان - درصد توزیع numeric
سمنان - هزینه به ریال numeric
سمنان - درصد توزیع numeric
سيستان وبلوچستان - هزینه به ریال numeric
سيستان وبلوچستان - درصد توزیع numeric
فارس - هزینه به ریال numeric
فارس - درصد توزیع numeric
قزوين - هزینه به ریال numeric
قزوين - درصد توزیع numeric
قم - هزینه به ریال numeric
قم - درصد توزیع numeric
كردستان - هزینه به ریال numeric
كردستان - درصد توزیع numeric
كرمان - هزینه به ریال numeric
كرمان - درصد توزیع numeric
كرمانشاه - هزینه به ریال numeric
كرمانشاه - درصد توزیع numeric
كهگيلويه و بويراحمد - هزینه به ریال numeric
كهگيلويه و بويراحمد - درصد توزیع numeric
گلستان - هزینه به ریال numeric
گلستان - درصد توزیع numeric
گيلان - هزینه به ریال numeric
گيلان - درصد توزیع numeric
لرستان - هزینه به ریال numeric
لرستان - درصد توزیع numeric
مازندران - هزینه به ریال numeric
مازندران - درصد توزیع numeric
مركزي - هزینه به ریال numeric
مركزي - درصد توزیع numeric
هرمزگان - هزینه به ریال numeric
هرمزگان - درصد توزیع numeric
همدان - هزینه به ریال numeric
همدان - درصد توزیع numeric
يزد - هزینه به ریال numeric
يزد - درصد توزیع numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

توضیح برای "مسكن، آب، برق و گاز و سایرسوخت‌ها": برای خانوارهایی كه نحوه تصرف مسكن آن‌ها شخصی(مالک نشین)، در برابر خدمت و رایگان می‌باشد، ارزش اجاری مسكن برآورد و به جمع‌كل هزینه مسكن اضافه شده است.

ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
منبع

http://www.cbi.ir/page/12254.aspx

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده