اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

توضیح برای "سایر" - سایر شامل برآورد ارزش اجاری مسكن در برابر خدمت و رایگان و كالاها و خدمات در برابر مزد و حقوق، رایگان (نه از خانوار دیگر)، تولید برای مصرف در خانه ، از محل كسب كشاورزی و غیر كشاورزی می باشد.

ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
منبع

http://cbi.ir/page/15187.aspx

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده