Data Dictionary

Column Type Label شرح
کشور text
کد کشور text
سال numeric
کل انتشار CH4 ، CAIT شامل LUCF (سرانه) numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 3 نوامبر 2021
ایجاد شده 3 نوامبر 2021
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

سرانه انتشار اکسید نیتروژن به تن معادل دی اکسید کربن (CO2e) در هر نفر در سال اندازه‌گیری می‌شود. این معیار تمام گازهای گلخانه‌ای را بر اساس مقدار پتانسیل گرمایش کره زمین در مقیاس زمانی ۱۰۰ ساله تبدیل به CO2e می‌کند.

ناشر جهان ما در داده‌ها
سایت ناشر https://ourworldindata.org/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده