مقایسه انرژی تولیدی تجمعی نیروگاه‌های برق - آبی در سال جاری با سال گذشته (تا پایان آذر ۱۳۹۹)

این داده برگرفته از جدول ۱-۳-۱، صفحه ۷، گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - آذر ۱۳۹۹ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مقایسه انرژی تولیدی تجمعی نیروگاه‌های برق - آبی در سال جاری با سال گذشته (تا پایان آذر ۱۳۹۹)
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۱-۳-۱، صفحه ۷، گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - آذر ۱۳۹۹ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.