اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
ناشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
منبع

http://dlp.mporg.ir/LinkClick.aspx?fileticket=AyxnVMM4JZE%3d&tabid=40&mid=562

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده