رانندگان وسایل نقلیه باری جاده‌ای بر حسب میزان تحصیلات تا پایان سال ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل رانندگان وسایل نقلیه باری جاده‌ای بر حسب میزان تحصیلات تا پایان سال ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۲-۵-۲ و سالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (فصل دوم ـ حمل و نقل کالا) است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول PDF به صورت دستی از طریق کپی و چسباندن هر سلول استخراج شده است.