درصد مساحت خشکسالی استان‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۰

این داده برگرفته از ماهنامه مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران - اردیبشهت ۱۴۰۰ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل درصد مساحت خشکسالی استان‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۰
توضیح

این داده برگرفته از ماهنامه مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران - اردیبشهت ۱۴۰۰ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر سازمان هواشناسی کشور
سایت ناشر http://www.irimo.ir/far/index.php
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.