Data Dictionary

Column Type Label شرح
سال numeric
زیر دیپلم - نفر text
دیپلم و فوق دیپلم - نفر text
لیسانس و بالاتر - نفر text
جمع - نفر numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 3 نوامبر 2021
ایجاد شده 3 نوامبر 2021
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده