مصرف نهایی گاز طبیعی، بجز مصرف بخش انرژی از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۳

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل مصرف نهایی گاز طبیعی (بجز مصرف بخش انرژی) گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مصرف نهایی گاز طبیعی، بجز مصرف بخش انرژی از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل مصرف نهایی گاز طبیعی (بجز مصرف بخش انرژی) گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1355
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.