سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸

این داده برگرفته از جدول صفحه ۱۴ "۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸" است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۱۴ "۵۳ سال صنعت برق ایران در آیینه آمار - ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۸" است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1346
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر وزارت نیرو
سایت ناشر https://www.moe.gov.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.