فارغ التحصیلان متوسطه (دیپلم) دوره دوم بر حسب شاخه تحصیلی کل کشور از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل فارغ التحصیلان متوسطه (دیپلم) دوره دوم بر حسب شاخه تحصیلی کل کشور از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحات ۶۶۷ و ۶۶۸ جدول ۱۸-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1375
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.