Data Dictionary

Column Type Label شرح
استان text
جمع (تعداد خانوار) numeric
ملكی عرصه و اعيان (تعداد خانوار) numeric
رهن / استيجاری (تعداد خانوار) numeric
ساير (تعداد خانوار) numeric
اظهارنشده (تعداد خانوار) numeric
نرخ اجاره‌نشینی (درصد) text

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 18 اکتبر 2019
ایجاد شده 18 اکتبر 2019
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده