واردات طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل واردات طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای
توضیح

این داده از صفحه ۲۳، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1389
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.