شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سال‌های ۱۳۹۴ - ۱۳۱۵

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سال‌های ۱۳۹۴ - ۱۳۱۵
توضیح

این داده از سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1315
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.