اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 27 ژوئیهٔ 2022
ایجاد شده 27 ژوئیهٔ 2022
فرمت CSV
مجوز nonspecified
توضیح

ماخذ: مركز آمار ايران - دفتر جمعيت، نيروی كار و سرشماری اطلاعات ارائه شده، مربوط به آبان ماه ميباشد. ارقام از سال۱۳۹۸ بر اساس جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر می باشد. از سال ۱۳۹۸ مصوبه شماره ۴ بر اساس بند ۱۰۰/۲۴۹/ص/31 مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۸ شورای عالی جوانان، دامنه سن جوانی از ۱۵-۲۹ ساله به ۱۸-۳۵ ساله تغيير يافته است. آمار استان البرز در استان تهران منظور شده است.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
زبان انگلیسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned