Data Dictionary

Column Type Label شرح
نام کشور text
کد کشور text
نام نشانگر text
کد نشانگر text
1960 numeric
1961 text
1962 text
1963 text
1964 text
1965 numeric
1966 text
1967 text
1968 text
1969 text
1970 numeric
1971 text
1972 text
1973 text
1974 text
1975 numeric
1976 numeric
1977 numeric
1978 numeric
1979 numeric
1980 numeric
1981 numeric
1982 numeric
1983 numeric
1984 numeric
1985 numeric
1986 numeric
1987 numeric
1988 numeric
1989 numeric
1990 numeric
1991 numeric
1992 numeric
1993 numeric
1994 numeric
1995 numeric
1996 numeric
1997 numeric
1998 numeric
1999 numeric
2000 numeric
2001 numeric
2002 numeric
2003 numeric
2004 numeric
2005 numeric
2006 numeric
2007 numeric
2008 numeric
2009 numeric
2010 numeric
2011 numeric
2012 numeric
2013 numeric
2014 numeric
2015 numeric
2016 numeric
2017 numeric
2018 numeric
2019 numeric
2020 numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 18 آوریل 2023
ایجاد شده 18 آوریل 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

مجموعه‌ داده‌های ما عمدتاً به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفاً با ما تماس بگیرید.-

ناشر بانک جهانی
سایت ناشر https://www.worldbank.org/en/home
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned