فرزندان بر اساس کشور محل تولد مادر، تعداد بر اساس جنسیت، سن، کشور تولد کودک، کشور مادر و سال تولد (۱۳۷۸ تا ۱۳۹۲) - پسران و دختران، ۱۳ تا ۱۷ سال، متولد سوئد

داده ها از وب سایت ناشر بارگیری شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل فرزندان بر اساس کشور محل تولد مادر، تعداد بر اساس جنسیت، سن، کشور تولد کودک، کشور مادر و سال تولد (۱۳۷۸ تا ۱۳۹۲) - پسران و دختران، ۱۳ تا ۱۷ سال، متولد سوئد
توضیح

داده ها از وب سایت ناشر بارگیری شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1378
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر آمار سوئد
سایت ناشر https://www.scb.se/en/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from publisher website.