Data Dictionary

Column Type Label شرح
City text
1396 - hall for one million people numeric
1397 - hall for one million people numeric
1398 - hall for one million people numeric
1399 - hall for one million people numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 23 مهٔ 2023
ایجاد شده 23 مهٔ 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

شهرستان های بهارستان و قدس و قرچک و ملارد فاقد سینما می باشند.

ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
زبان انگلیسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned