جایگاه ایران در رتبه‌بندی شاخص‌های آزادی‌های انسانی - ده کشور با کمترین شاخص آزادی انسان - ۲۰۲۲

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل جایگاه ایران در رتبه‌بندی شاخص‌های آزادی‌های انسانی - ده کشور با کمترین شاخص آزادی انسان - ۲۰۲۲
توضیح

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر موسسه کاتو
سایت ناشر https://www.cato.org/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.