بهترین کشورهای جهان برای زنان - ۲۰۲۱

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل بهترین کشورهای جهان برای زنان - ۲۰۲۱
توضیح

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مجله دنیای مدیر عامل
سایت ناشر https://ceoworld.biz/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.