ثبات سیاسی - رتبه بندی کشورها - ۲۰۲۱

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل ثبات سیاسی - رتبه بندی کشورها - ۲۰۲۱
توضیح

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر اقتصاد جهانی
سایت ناشر https://www.theglobaleconomy.com/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.